W tym artykule wyjaśnimy koncepcje poszczególnych części grzewczych w aplikacji FLEXIT GO.
Wyjaśnijmy ich wpływ na funkcjonowanie systemu. Większość funkcji dostępna jest poprzez sieć lokalną po
zalogowaniu się jako instalator.

Sekcja ogrzewania - ekran główny FLEXIT GO

Na ekranie początkowym w sekcji grzania mamy możliwość zmiany tylko pierwszej wielkości – Temperatury  wewnętrznej. Na podstawie tej temperatury system sam dostosowuje ustawienia krzywej grzewczej. Jest to jedyny i wystarczający parametr, który możemy zmienić w tej sekcji.

Poniżej znajdziemy dane informacyjne dotyczące stanu ogrzewania:

  • Stan ogrzewania (aktualny tryb ogrzewania)
  • Temperatura zasilania:
    • Wartość zadana (wedlug krzywej grzewczej)
    • Bieżąca wartość (rzeczywystwa temp. wody na zasilaniu C.O.)
  • Temperatura powrotu C.O. (wedlug ustawionej Delty)
  • Pompa obiegowa: Przędkość (zmienna wartość – utrzymuje Delta T)
  • Stan pompy ciepła (aktualny stan pompy ciepla)
  • Grzalka elektryczna: Aktualna praca (aktualny poziom wykorzystania w 0-100%)

Ustawienia zaawansowane

Ustawienie krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza ustala temperaturę wody zasilającej ogrzewanie w zależności od temperatury zewnętrznej. Te
punkty dotyczą temperatury pokojowej 20 ° C. Jeśli zmienimy temperaturę w pomieszczeniu, punkty te są przeliczane
automatycznie. Więcej informacji na temat ustawiania krzywej grzewczej znajduje się w oddzielnym dokumencie
dotyczącym krzywej grzewczej.

Funkcja suszenia podłogi

Jeżeli chcemy wykorzystać ogrzewanie do osuszania podłogi (wylewki) a stan budynku pozwala na uruchomienie
urządzenia, mamy do dyspozycji 2 funkcje osuszania podłogi:
Profil lub Stały przepływ.
Więcej informacji można znaleźć w oddzielnym dokumencie dotyczącym suszenia podłóg.

Przesunięcie równoległe

Funkcja przesuwa całą krzywą grzewczą równomiernie ( plus lub minus) o wybraną wartość. Przesunięcie krzywej o 1K
jest równe przesunięciu o 1°C.
Zastosowanie – Nadaje się do dostrajania temperatury ogrzewania bez ryzyka „rozproszenia” krzywej grzewczej.
Gdy ustawię temperaturę w pomieszczeniu i czuję, że mogłoby być trochę cieplej, wystarczy przesunąć krzywą
równolegle np. o 0,5K. Przesuwa to całą krzywą równolegle w górę, co przekłada się na wyższą temperaturę wyjściową
na podłogę.

Limit temperatury zewnętrznej

Mówiąc najprościej, ta funkcja wyłącza ogrzewanie na lato.
Zastosowanie – Jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej ustawionej wartości, ogrzewanie zostanie wyłączone.
I odwrotnie, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustawionej wartości, EcoNordic rozpocznie ogrzewanie.
Ważne: Temperatura zewnętrzna to temperatura powietrza zewnętrznego dostarczanego do rekuperatora.

Zakres temperatur zewnętrznych, gdy wymagane jest ogrzewanie pomieszczeń w zakresie 1,5kW-2,5kW:

Jest to funkcja, która ogranicza wykorzystanie sprężarki oraz ciepła w zbiorniku.
Górny limit — przy temperaturze zewnętrznej powyżej tego limitu stosowane jest przede wszystkim ogrzewanie
zbiornika (do 1,5 kW). Włączenie pompy ciepła (sprężarki) w celach grzewczych w ogóle nie jest wykorzystywane.
Pomiędzy: Jeśli temperatura zewnętrzna znajduje się między tymi dwoma limitami, EcoNordic wykorzystuje moc w
zakresie 1,5 kW-2,5 kW. odbywa się to dzięki połączeniu ciepła ze zbiornika i ograniczonej mocy pompy ciepła
(sprężarki) do 60%
Dolny limit — gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej tego limitu, Econordic może wykorzystać pełną moc
pompy ciepła (sprężarki).

Dolna granica temperatury zewnętrznej, od której grzałka elektryczna zacznie wspomagać system ogrzewania:

Prosta funkcja do uruchamiania grzałek elektrycznych. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej ustawionej
wartości, urządzenie może wykorzystać dodatkową moc grzałek. W przeciwnym razie urządzenie ich nie włącza.
Zastosowanie – w przypadku, gdy potrzebujemy więcej mocy niż pompa ciepła jest w stanie nam dostarczyć (>4KW).
Grzałka elektryczna jest modułowa, co oznacza, że Econordic zużywa tylko tyle energii, ile jest potrzebne.

Limity temperatury zasilania:

Maksymalna i minimalna granica temperatury na wlocie wody do systemu grzewczego (zasilanie).
Zastosowanie – w przypadku ogrzewania podłogowego ogranicza temperaturę wody , w razie dyby miała
przekroczyć parametry eksploatacyjne użytych materiałów, a tym samym zapobiega powstawaniu niepożądanych
uszkodzeń.

Delta - różnica między zasilaniem a powrotem:

Po prostu – określa prędkość przepływu wody w instalacji grzewczej. Delta określa maksymalną różnicę między
temperaturą zasilania i powrotem
Zastosowanie – w przypadku ogrzewania podłogowego gradient temperatury jest zwykle określany w projekcie.
Najczęściej jest to 35/30, co odpowiada w naszym przypadku delcie 5K. Dzięki temu uzyskujemy optymalną
dystrybucję ciepłej wody w ogrzewaniu.

Histereza (ON/OFF)

– (zjawisko fizyczne, to zależność stanu systemu od jego historii.)

W naszym przypadku są to odchylenia temperatury w ogrzewaniu do włączania i wyłączania obiegu grzewczego.
Zastosowanie – Dzięki histerezie urządzenie posiada dopuszczalne odchylenia od precyzyjnie określonych wartości,
co pozwala zapewnić płynną pracę, mniej cykli włącz/wyłącz, a tym samym bardziej zrównoważoną pracę grzania.
Ogrzewanie jest włączane, gdy temperatura na zasilaniu jest niższa od wymaganej wartości minus „WŁ”. Ogrzewanie
jest wyłączane (zatrzymuje się na 30 minut), jeśli temperatura na zasilaniu systemu jest wyższa niż wymagana
wartość plus „WYŁ”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *