Wentylacja decentralna

Roomie
Roomie Dual

Dwa wentylatory zapewniają ciągły / symultaniczny zrównoważony nawiew i wywiew powietrza.

Roomie
Roomie Dual WiFi

Sterowanie Wi-Fi – Dwa wentylatory zapewniają ciągły / symultaniczny zrównoważony nawiew i wywiew powietrza.

Roomie
Roomie One WiFi

Roomie One przełącza się między nawiewem a wywiewem co 70 sekund. Sterowanie WiFi.