FLEXIT Polska – Norweski Producent Rekuperatorów i Pomp Ciepła

De-icing

Flexit i technologia De-icing

Rekuperatory FLEXIT są zbudowane z najlepszej jakości aluminium. W przeciwieństwie do wymienników przeciwprądowych, wymienniki obrotowe nie wysuszają powietrze tak szybko dzięki odzysku wilgotności (entalpii)  i nie mają problemu z zamarzaniem.

Dzięki unikatowej technologii i wysoko jakościowym materiałom, rekuperatory FLEXIT nie posiadają nagrzewnicy wstępnej. co przekłada się na ogromne oszczędności energii elektrycznej.

Nasze rekuperatory zostały stworzone i testowane w trudnych warunkach skandynawskich, dlatego mamy pewność, że w warunkach polskich nie grozi zamarznięcie wymiennika. Gdyby jednak temperatury wyjątkowo spadły pod -20C, z pomocą przychodzi nasza unikalna technologia De-icing. Jej celem jest okresowe zapobiec tworzeniu lodu na wymienniku / zapobiec zamarzaniu wymiennika  lodu z wymiennika. W zależności od panujących warunków, lód może zacząć gromadzić się dopiero na rotorze. Podobne sytuacje są kontrolowane i wykrywane za pomocą pomiaru temperatury w rzeczywistym czasie dzięki czujniku B6.

dzialanie de icingu

Technologia De-icing składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap: wpływa jedynie na prędkość obrotów wymiennika

Drugi etap:  prędkości wentylatorów  jest dodatkowo zmieniana według potrzeb i działa równolegle z redukcją prędkości rotora wymiennika, aby maksymalizować wydajność rekuperatora.

Gdy w aplikacji włączona jest funkcja „odladzania”, jest ona zawsze w trybie czuwania i nie wymaga specjalnego uruchomienia .

Dodatkowe blokady - wyjątkiAlarmy
NIE/BRAK Prędkość wymiennika
może zostać zmniejszona dla
skuteczności pracy funkcji De-icing
Ta funkcja nie
generuje alarmów
Dodatkowe blokady - wyjątkiAlarmy
NIE/BRAK Prędkość
wymiennika może
zostać zmniejszona
dla skuteczności pracy
funkcji De-icing
Ta funkcja nie
generuje
alarmów

Jak to działa?

Wpływ wilgotności (H1) powietrza wywiewanego na ustawienia funkcji De-icing:

wykres dzialania deicing

ETAP PIERWSZY

Redukcja prędkości rotacji wymiennika

 • Czujnik temperatury powietrza wyrzucanego (B6) jest monitorowany.

 • Gdy temperatura B6 spada poniżej wartości ustawionej jako limit dla De-icing (z możliwością obniżenia ze względu na poziom wilgotności H1), aktywowany jest 1 etap funcji De-icing.

 • Obniżona jest prędkość obrotów wymiennika do ustawionego poziomu. Prędkość rotora/wymiennika jest utrzymywana na tym poziomie przez ustawiony stały czas, po czym przywracana jest normalna prędkość wymiennika, z trybu pracy przy którym działanie przejęła funkcja De-icing

 • Proces odladzania / funkcja De-icing jest blokowany na określony czas★. Nowy proces odladzania może rozpocząć się najwcześniej po upływie czasu wyłączenia i jeśli poziom temperatury B6 nadal znajduje się poniżej ustawionej wartości zadanej dla De-icing Etap 1

 • Jeśli temperatura B6 jest wyższa od ustawionej wartości, nowy proces odladzania nie jest uruchamiany ani nie jest obliczany okres czasu wyłączenia.

 • Proces odladzania rozpoczyna się od początku, gdy B6 ponownie w pewnym momencie spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej dla De-icing Etap 1.

ETAP DRUGI

Redukcja prędkości wymiennika

 • Etap 2 zwykle nie rozpoczyna się bezpośrednio z pierwszym Etapem (w zależności od nastawień i bieżącej sytuacji)

 • Etap 2 jest zwykle używany, jeśli po okresie wyłączenia★ poziom temperatury B6 leży poniżej wartości zadanej dla Etapu 2

 • Etap 2 rozpoczyna się zawsze jednocześnie z redukcją prędkości obrotów wymiennika (etap1) oraz zmniejszeniem prędkości wentylatorów na poziom zadany w ustawieniach funkcji De-icing.

 • Zmniejszenie prędkości wentylatora jest utrzymywane na tym poziomie przez ustawiony czas aktywności.

 • Po upłynięciu czasu aktywności Etapu 2, zostaje przywrócona normalna prędkość wentylatora i obrotów wymiennika.

 • Prędkość wentylatora do odladzania można ustawić na 0%, co oznacza, że zimne powietrze z zewnątrz nie trafi na wymiennik. Jeśli ustawienie prędkości wentylatora nawiewu jest ustawione na 0%, monitorowanie wentylatora jest dezaktywowane, a nagrzewnica na nawiewie wyłączona.

Schemat króćców oraz przepływu powietrza w rekuperatorze

extract air
Powietrze pobierane z zewnątrz

exhaust air
Powietrze nawiewane do domu

supply air
Powietrze wybierane z domu

Outdoor air
Powietrze wywiewane 

schemat działania rekuperatora i kroccow
jak ustawic de icing w aplikacji flexit

Wartość temperatury odczytana z czujnika B6 określa, który stopień De-icing jest konieczny. Na pracę funkcji De-icing wpływają również inne aspekty:

Wpływ wilgotności (H1) powietrza wywiewanego dla Etapu 1:

 • Poziom temperatury Etapu 1 można ustawić zgodnie z poziomem wilgotności powietrza wywiewanego, jeśli RH czujnik wilgotności względnej jest zainstalowany. W ten sposób punkt początkowy dla Etapu 1 można zoptymalizować w sytuacji, gdy poziom wilgotności (H1) jest bardzo niski, a zatem nie zwiększa ryzyka oblodzenia.
 • W zależności od poziomu wilgotności powietrza wywiewanego (H1), rzeczywista wartość temperatury zadanej dla ochrony przed oblodzeniem może być skompensowana do poziomu o kilka stopni niższego, niż początkowo ustawione dla B6.

Czujnik temperatury B6 - zależny Okres wyłączenia

Za każdym razem, gdy temperatura B6 spada poniżej wartości zadanej dla Etapu 1, dla pierwszego interwału stosowany jest maksymalny okres wyłączenia

Determinacja czasu wyłączenia / blokada funkcji De-icing★

Gdy interwał okresu wyłączenia się skończył i jeśli temperatura B6 jest poniżej wartości zadanej dla etapu 1, nowy czas trwania okresu wyłączenia obliczany jest zgodnie z poziomem temperatury B6.

Nowy czas zawsze naliczany jest jako długi, ponieważ temperatura B6 leży poniżej wartości zadanej dla etapu 1. Po upływie czasu przerwy w działaniu i przekroczeniu przez B6 wartości zadanej stopnia 1, odladzanie uznaje się za zakończone pomyślnie, a maksymalny czas zostanie ponownie użyty, gdy B6 po raz kolejny spadnie poniżej wartości zadanej dla etapu 1.

Detekcja blokady paska napędowego oraz blokady wymiennika ciepła:

 • Wymiennik obrotowy napędzany jest paskiem, przez silnik krokowy. W niektórych sytuacjach pasek może zostać zerwany, a wirnik może utknąć z powodu lodu lub awarii mechanicznej.
 • Aby zapewnić bezawaryjną pracę i chronić urządzenie, silnik oraz inne komponenty kontrolera automatycznie wykrywają takie sytuacje.

 

Wykrywanie zablokowanego rotora wymiennika obrotowego:

 • Gdy rotor jest całkowicie zablokowany – nie może się w ogóle obracać – oznacza to zwarcie elektryczne.
 • Sprzęt ochronny natychmiast zatrzymuje silnik i wywołuje alarm.
 • Wykrywanie zablokowania jest monitorowane przez prąd cewki wyjściowej sterownika krokowego. Gdy wymiennik się zablokuje lub obrót jest mocno ograniczony, siła potrzebna do obracania wymiennika unosi się, a to oznacza że silnik wymiennika zwiększa moment obrotowy oraz prąd cewki sterownika.

Zainteresował Cię nasz produkt?
Skontaktuj się z nami!

Uzyskaj bezpłatną wycenę